Verbinding zoeken én leggen

Onze stichting ondersteunt de inwoners van Vaals bij het realiseren van hun ideeën en initiatieven.  Denk hierbij aan het leggen van verbinding via ons netwerk, het organiseren van bijeenkomsten, en daar waar nodig ondersteunen van de initiatieven en projecten die worden aangedragen. Met elkaar zetten wij ons in om de gemeente Vaals nog leuker, mooier, spannender, bruisender en duurzamer te maken. Kleine initiatieven zijn daarbij net zo waardevol als grote projecten. Samen vormen we een geheel en verbindt het ons als inwoners, mensen die hier tijdelijk verblijven en mensen van buiten Vaals. 

IMG_0879-1024x575 (1)