Het Ontstaan

Onder begeleiding van “verandergoeroe” Jan Rotmans is een strategische visie ontwikkeld waarin de toekomst van Vaals beschreven staat. Ofwel ‘Hoe wensen we dat Vaals er in 2030 uitziet’. Deze visie is bedoeld als inspiratiebron voor alle inwoners, bezoekers, betrokkenen, dus zeg maar iedereen die de gemeente Vaals een warm hart toedraagt.

Zo’n visie biedt duidelijkheid over waaraan gewerkt moet worden en zorgt dat er positieve energie ontstaat om gezamenlijk aan de toekomst van Vaals te werken, want daar hebben we allemaal baat bij, nu en in de toekomst.

De strategische visie voor Vaals werd ontwikkeld in samenspraak met een groep enthousiaste Vaalsenaren. De strategische visie is dus niet alleen een richtinggevend kader voor de gemeente, maar van en voor ons allemaal.

Bij de gesprekken die tijdens de ontwikkeling van de visie gevoerd werden, kwamen direct allerlei ideeën op om de gemeente Vaals leuker, mooier, spannender, bruisender en duurzamer te maken. Steeds meer Vaalsenaren zijn ondertussen betrokken geraakt en werken samen aan ‘Het Vaals van de toekomst’.

Burgemeester Harry Leunessen van Vaals geeft in onderstaande video een toelichting op de totstandkoming van deze strategische visie voor de toekomst van Vaals, waaruit de Stichting Vaals Verbind(t) uiteindelijk is ontstaan.

spelende_kinderen-scaled (1)