De Stichting

Door het oprichten van een stichting kunnen we met elkaar slagvaardiger te werk gaan. De gemeente Vaals omarmt het initiatief en heeft de stichting ook jaarlijks een financiële bijdrage toegezegd die ingezet kan worden voor de diverse initiatieven. Ondertussen heeft ook het VSB fonds vanuit het programma SAMEN een meerwaarde subsidie aan onze stichting toegekend. Bij het realiseren van projecten gaan we uit van co-creatie en co-financiering. Met andere woorden: we doen het samen!

Wat kan  de stichting voor je doen?

Wij geloven in de kracht van de inwoners van Vaals en het bundelen van onze (burger)kracht en talenten. Dus: heb je een goed idee of wil je  je inzetten voor een project? Neem contact met ons op en we maken snel een afspraak om kennis met je te maken!

Heb je een goed idee?

In een gesprek bepalen we graag met elkaar wat je nodig hebt om jouw idee te concretiseren en te realiseren. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld ondersteunen door: 

  • het idee aan te scherpen en te concretiseren
  • je te verbinden met de juiste partijen 
  • je op weg te helpen door samen het projectplan te schrijven/aan te scherpen 
  • een subsidie aan te vragen of hierbij te begeleiden

Wil jij je graag inzetten?

Inzet en genoeg capaciteit bij projecten is belangrijk. Mensen die kunnen organiseren, tekenen, schrijven, praten, creatief zijn, handig met de computer, beheertaken, verkopen, praten, ontvangen, voorlezen, koken, muziek maken. 

Wij geloven in het inzetten van de talenten van onze inwoners en de gemeenschappelijke kracht die hiervan uitgaat. Wil jij je graag inzetten maar weet je nog niet hoe of wat? Kom met ons kennismaken en wij kijken samen waaraan jij kunt meehelpen!

image4