PHOTO-2021-11-14-09-22-57

Project Voedselbos Lemiers van start !

Op zaterdag 13 november jl. is de ontwikkeling van het voedselbos in Lemiers officieel van start gegaan. Onder toeziend oog van een 20-tal geïnteresseerden, gaven burgemeester Leunessen en wethouder de Graauw het ludieke startschot: zij werkten zich in het zweet middels het doorzagen van een gerooide populier met een traditionele trekzaag. Op de plek waar het oude en zieke populierenbosje stond, zal de komende jaren een voedselbos worden aangelegd van ca. 1 ha groot. Tijdens de bijeenkomst lichtte Mark Franck (van Food Forest Factory) de principes toe van een voedselbos en de toonde hij de eerste ontwerpschetsen voor het voedselbos in Lemiers.

Het ontwerp is afkomstig van een groep enthousiaste burgers uit Lemiers, die sinds het voorjaar aan de slag is onder begeleiding van Food Forest Factory. In het ontwerp wordt rekening gehouden met de ligging en bodemgesteldheid van het perceel, alsook met de ontsluiting en educatieve waarde van het voedselbos voor bezoekers. 

In de komende jaren zullen de burgers zelf de stapsgewijze aanplant en het beheer van het voedselbos organiseren. De verwachting is dat hiermee een mooi en biodivers stukje natuur ontstaat door en voor de Lemierser gemeenschap. De eerste aanplant is al voorzien voor deze winter. 

Burgemeester Leunesssen en wethouder Paul de Grauw
in actie tijdens de officiële start van het project !

Voor meer informatie klik hier: voedselbos.lemiers@gmail.com

Comments are closed.