Scherm­afbeelding-2023-02-03-om-16.39.18

VSB-fonds op bezoek

Vrijdag 10 februari zal een afvaardiging van het VSB-fonds een bezoek brengen aan Vaals Verbind(t). Dit in het kader van de door hun aan ons verstrekte subsidie, die is toegekend naar aanleiding van onze deelname aan de ‘wedstrijd’ voor organisaties die zich inzetten voor het stimuleren van burgerparticipatie (een co-productie van VSBfonds samen met Stg DOEN, Oranjefonds en VNG).

Wij zullen de afvaardiging ontvangen bij de Kornuiten van Koraal in Lemiers, waarna enkele burgerinitiatieven zullen worden gepresenteerd door middel van het bezoeken van de desbetreffende locaties.

Zo wordt een bezoek gebracht aan het voedselbos in Lemiers, het Thomashuis in de Lemierserberg (waar een pluktuin zal ontstaan), Aan de Noot (de veelkleurige internationale woonwijk, die ook reeds initiatieven hebben genomen) en het Bloemendalpark (de mogelijke locatie voor een veelzijdige ontmoetingsplek) en de lokalen in de Beemderlaan waar ‘de Creatieve Dusj’ en het resultaat van het Puzzelproject bezichtigd worden.

Wij hopen op deze wijze de afvaardiging van het VSB-fonds een ruim en goed inzicht te kunnen geven hoe actief de burgers uit de gemeente Vaals reeds initiatief tonen c.q. getoond hebben en op welke wijze Vaals Verbind(t) hierbij ondersteuning verleent (heeft).

Comments are closed.