65aa36a0-cef1-4c08-a860-090ec17318e5

Klankbordgroep-bijeenkomst

Donderdag 9 november organiseerden wij onze eerste ‘klankbordgroep-bijeenkomst’. Het idee achter de klankbordgroep is dat het bestuur van Vaals Verbind(t) ruggespraak wil kunnen houden met geïnteresseerde burgers van Vaals. Dat kan zijn op basis van een initiatief dat voorgelegd wordt aan het bestuur, een vraag of een specifiek onderwerp.

Daarnaast wil het bestuur ook graag medeburgers inspireren om actief te worden.

Een 25-tal burgers had gehoor gegeven aan onze uitnodiging, hetgeen ons zeer verheugd heeft.

Tijdens de bijeenkomst werd kort stilgestaan bij het ontstaan en de verdere ontwikkeling van de stichting Vaals Verbind(t). Daarna werd middels een vragenformulier geïnventariseerd, in welke mate de aanwezigen een mogelijke actieve rol willen gaan spelen binnen de klankbordgroep.

Het resultaat hiervan is dat men geïnformeerd wil blijven over Vaals Verbind(t) en zijn activiteiten. Velen willen ook daar waar mogelijk een actieve rol spelen. En wij ontvingen vele tips, aanbevelingen en ook positief-kritische opmerkingen.

Voor het bestuur dus een bijzonder geslaagde bijeenkomst, die een vervolg krijgt op donderdag 18 januari 2024. Meer informatie hierover volgt.

Mocht u ook geïnteresseerd zijn om een bijeenkomst bij te wonen, laat het ons dan weten. Reageer dan even via ons e-mail adres: info@vaalsverbindt.eu

Comments are closed.