15713C6C-7A96-4B6B-8524-931DFE10ABB4

Nieuw initiatief in Vijlen

Vijlen ligt in de mooiste streek van Nederland met een prachtige natuur en schitterende omgeving. Het is prima wonen en leven in ons dorpje. Het verenigingsleven zorgt voor verbroedering. Verenigingen bieden vele mogelijkheden om mee te doen. Naast het aanbieden van een lidmaatschap, organiseren ze ook gezellige activiteiten waar de inwoners elkaar kunnen ontmoeten en kunnen genieten.

Maatschappelijke en sociale omstandigheden zijn veranderd ten opzichte van ‘jaren geleden’. Ze vormen een bedreiging voor verenigingen en hun activiteiten. Bezoeken van sommige uitvoeringen lopen terug of kunnen worden versterkt. De binding tussen inwoners en uitvoeringen en verenigingen kan sterker worden.

Tijdens een tweetal brainstormsessies hebben verenigingen van Vijlen deze ontwikkelingen in de afgelopen jaren verkend en is gekeken naar de toekomst van onze verenigingen en van ons dorp. Geconcludeerd is dat het zeker de moeite waar is om samen een initiatief te starten. Verenigingen worden hierbij ondersteund door een Steungroep Verenigingen Vijlen.

Verenigingen hebben een initiatief gestart met als doelen: binding tussen inwoners en verenigingen versterken, uitvoeringen behouden, verenigingen behouden en de sociale cohesie tussen inwoners versterken.

Om deze doelen te realiseren hebben verenigingen inmiddels een gezamenlijke Jaarkalender, een Dorpsagenda en een Persoonlijke Uitnodigingen aan inwoners en gasten verstrekt. In 2022 wordt nog een Workshop voor de verenigingen georganiseerd om de doelen en de activiteiten verder te bespreken.

Een persoonlijke uitnodiging aan jong en oud om massaal mee te doen.

Houdt Vijlen leefbaar!

Steungroep Verenigingen Vijlen (l.jaegers@home.nl; 06-53990756 / 043-3063371)

Comments are closed.