Visie


De Stichting Vaals Verbind(t) is opgericht door een groep Vaalsenaren die, enthousiast geworden door de aanpak in de gemeente Vaals ten aanzien van de strategische visie, zich willen inzetten voor een nog mooiere en bruisendere gemeente.

Kernboodschap hierbij is dat wij, als Vaalsenaren samen, onze lokale leef- en woonwereld mooier kunnen maken, met als motto: Samenwonen, samenwerken, samenleven.

Doel en totstandkoming


Het ontwikkelen van de strategische visie begeleidt door “verandergoeroe” Jan Rotmans (www.janrotmans.nl) heeft geleid tot een strategische visie waarin de toekomst van Vaals beschreven staat. Ofwel ‘Hoe wensen we dat Vaals er in 2030 uitziet’. Deze visie is bedoeld als inspiratiebron voor alle inwoners, bezoekers, betrokkenen, dus zeg maar iedereen die de gemeente Vaals een warm hart toedraagt. 

Zo’n visie biedt duidelijkheid over waaraan gewerkt moet worden en zorgt dat er positieve energie ontstaat om gezamenlijk aan de toekomst van Vaals te werken, want daar hebben we allemaal baat bij, nu en in de toekomst. 

Voor het eerst werd de strategisch visie voor Vaals ontwikkeld in samenspraak met een groep enthousiaste Vaalsenaren. De strategische visie is dus niet alleen een richtinggevend kader voor de gemeente, maar van en voor ons allemaal.

Bij de gesprekken die tijdens de ontwikkeling van de visie gevoerd werden, kwamen direct allerlei ideeën op om de gemeente Vaals leuker, mooier, spannender, bruisender en duurzamer te maken. Nu, na een jaar, zijn meer Vaalsenaren betrokken en worden deze ideeën verder uitgedacht en uitgewerkt, en begint het pas echt. 

Burgemeester Harry Leunessen van Vaals geeft een toelichting op de tot standkoming van een nieuwe strategische visie voor de toekomst van Vaals, waaruit de Stichting Vaals Verbind(t) uiteindelijk is ontstaan.

Top
Scroll naar boven