Scherm­afbeelding-2023-02-11-om-14.09.34

Waardering voor Vaals Verbind(t)

Op vrijdag 10 februari brachten de coördinators van de landelijke organisatie ‘Samen’ (te weten Floor Ziegler en Teun Gauthier), op uitnodiging van onze stichting een bezoek aan de gemeente Vaals.

Tijdens de ontvangst en lunch bij de Kornuiten van Koraal, heette voorzitster Susanne Scheepers en burgemeester Harry Leunessen iedereen welkom en gaven daarnaast een toelichting op oorsprong, ontstaan en ontwikkeling van de stichting Vaals Verbind(t) in samenwerking met de gemeente Vaals. Daarbij natuurlijk ook een toelichting op de verschillende burgerinitiatieven, die reeds ontplooid zijn, danwel in ontwikkelingen zijn (voor een overzicht, zie onder het item ‘projecten en initiatieven’).

Hierna werd een bezoek gebracht aan diverse locaties waar burgerinitiatieven worden opgepakt: het voedselbos Lemiers, de pluktuin bij het Thomashuis in de Lemierserberg, buurtschap Aan de Noot en het Bloemendalpark, waar respectievelijk ontmoetingsbijeenkomsten ontplooid worden en een veelzijdig ontmoetingsplein in ontwikkeling is. Ook de voormalige bedrijvenruimte aan de Beemderlaan werd bezocht, alwaar ‘de Creatieve Dusj’ en de ‘Puzzel- en Spel Club’ hun onderkomen hebben.

Tijdens de afsluitende borrel evalueerden wij gezamenlijk de ingeslagen weg en toekomstige doelen. Daarbij werd veel waardering uitgesproken voor hetgeen Vaals Verbind(t) reeds gerealiseerd heeft danwel in werking is gezet.

Mooie en lovende woorden zijn terug te vinden op het Linked-in account van Floor Ziegler. Zij beschrijft het als volgt:

Als je denkt dat het niet meer goed komt met de mens en de wereld reis dan naar het meest zuidelijke puntje van Nederland, naar het dorp Vaals tussen de prachtige Limburgse heuvels. Daar kun je weer vertrouwen en hoop krijgen en zien en ervaren hoe de mens instaat is om de krachten te bundelen. Hoe een collectief van betrokken bewoners samen met de gemeente er voor zorgt dat Vaals weer leefbaarder, meer verbonden en mooier wordt. Gewoonweg door de ideeën en dromen van de inwoners voor hun eigen leefomgeving gezamelijk te realiseren. Zo is Vaals Verbind(t) een voedselbos, een verplaatsbaar bos, een pluktuin aan het maken, werken bewoners aan een prachtig plan voor het Bloemendalpark, een ‘samen eten’ project in een kwetsbare flatwijk, openen de bewoners van het Thomashuis binnenkort een terras waar de Vaalsenaren koffie kunnen drinken en komen er dieren voor de ouderen die aangegeven hebben daar zo graag naar te kijken. 

Wij zien in het ‘Programma Samen’ dat vooral in de kleinere gemeenten van ons land ‘het gebeurt’. Dat ze het ‘hoe’, waar we allemaal zo naar zoeken daar doen. En daar heb je naast al die geweldige bewoners ook ambtenaren en bestuurders voor nodig zoals Susanne Scheepers, een burgemeester zoals Harry Leunessen die vanuit loslaten en vertrouwen naast de bewoners gaan staan, financiering regelen en hun collega’s overtuigen en meenemen.

Na zo’n bezoek ben ik er altijd weer sterk van overtuigd dat het toch mogelijk moet zijn om de afbrokkelende systemen om te vormen naar weer nieuwe systemen die gebaseerd zijn op kleinschaligheid en de menselijke kernwaarden, die ons eigen, maar vaak verleerd zijn. Dat je vanuit willen bijdragen, verbondenheid, drijfveren, minder ego, meer durven loslaten etc heel veel geld kan besparen, opgetuigde procedures, regelingen, onnodige onderzoeken kan overslaan. Een menselijk systeem waarin iedereen eerst vraagt, luistert en kijkt wat de ander nodig heeft, bijdraagt en helpt bij het verbinden van de collectieven in de samenleving en daarmee gaat samenwerken. Het zou een standaard uitgangspunt met nieuwe ‘spelregels’, moeten zijn voor elk beleidsstuk, politiekprogramma, in vacatures voor overheidsfuncties etc. We zouden een ‘menselijke waardengraadmeter’ moeten maken die we naast alle besluitvormingen kunnen leggen. In Vaals hebben ze die graadmeter niet meer nodig daar doen ze het al. 
Met dank aan oa Vivian WoutersRene DeckersTeun Gautier

Comments are closed.