26533bdf-39b5-433e-b991-a4720e877727-scaled

Tweede Klankbordgroep-bijeenkomst

Donderdag 18 januari heeft de tweede Klankbordgroep-bijeenkomst plaatsgevonden. We hadden gekozen voor een ‘inspiratie-sessie’, waarvoor we enkele inwoners van Vaals bereid gevonden hadden om hun initiatief nader toe te lichten. Zo werd informatie gegeven over de Jemusjaad Lemiers, het spel ‘Positieve Gezondheid’ en het ‘Tuinbouwproject Holset’. Daarnaast werd stil gestaan bij de antwoorden op het vragenformulier van de vorige bijeenkomst.

Wij mogen terugzien op een inspirerende tweede Klankbordgroep-bijeenkomst. 

Toelichting op antwoorden vragenformulier vorige bijeenkomst

Enkele concrete acties die hieruit zijn voortgekomen zijn:

– verbetering van onze communicatie oftewel het beschikbaarstellen van informatie onzerzijds door:

  – regelmatig schrijven van een column in weekblad de Troebadoer

  – het ontwikkelen van een nieuwe website, die onze informatie beter, duidelijker weergeeft en actueel blijft door snelle plaatsing van nieuwe informatie en waarbij de informatie door te ‘googelen’ makkelijk wordt gevonden.

  – het verder verbeteren van onze informatievoorziening op onze Social Media-kanalen via Facebook, LinkedIn, Instagram en het opstarten van een Youtube-kanaal voor Vaals Verbind(t).

– wij gaan in gesprek met mensen, die aangegeven hebben ideeën tot een initiatief te hebben

– beschikbaar stellen van contactgegevens van mensen, die een idee/initiatief willen uitwerken en om hulp hierbij vragen, zodat men met deze mensen in contact kan komen

Presentaties

Daarnaast gaven enkele initiatiefnemers een toelichting op hun initiatief:

Zo gaf Jean Spiertz informatie over het initiatief dat hij een jaar geleden samen met zijn vrouw Monique opstartte: de Jemusjaad Lemiers. Een initiatief om mensen, die zelf geen tuin (meer) hebben, in de gelegenheid te stellen om te tuinieren. De locatie is gelegen achter en te bereiken via het grondstuk van ‘de Kornuiten van Koraal’ aan de Rijksweg.

We worden geïnformeerd wanneer zij in het voorjaar weer aan de slag gaan. 

Jean: “Het moet vooral leuk zijn om te doen, mensen samenbrengen”.

Mocht iemand meer informatie hierover willen hebben dan kan hij natuurlijk rechtstreeks bij Monique en Jean informeren via hun e-mail adres: jemusjaad@gmail.com

De tweede presentatie werd verzorgd door Emmy Bakker en ging over het spel ‘Positieve Gezondheid’. Het werd een speels kwartiertje waarbij iedereen een kaartje uitzocht met een afbeelding die iets weergaf waar hij of zij blij van werd. Vervolgens ging je het gesprek aan met iemand anders en vertelde je diegene over jouw keuze. De luisteraar werd uitgenodigd om alleen ‘open’ vragen te stellen, als er vragen waren. Daarna werd de luisteraar de verteller.

Emmy: “Vanaf een afstandje zag ik iedereen gezellig in gesprek met elkaar, een mooi begin, een leuke eerste kennismaking”.

Het vervolg; een aantal mensen heeft zich ingeschreven voor het spelen van het spel. Mocht je dit ook willen, geef je dan op via haar e-mail: ems.mindfulness@gmail.com  Tot gauw!

Gerard van Beusekom gaf een toelichting op zijn initiatief: het Tuinbouwproject Holset

Gerard is al een tijdje hiermee aan de slag en heeft onlangs besloten om hiervoor een stichting op te richten met de naam ‘Stichting Aarde en Aandacht’.

Hij heeft een stuk grond (200 m2) beschikbaar gesteld gekregen. Via het parkeerterrein van Herberg Oud Holset bereik je door een steegje lopend dit grondstuk. Er werd gezaaid en geplant en afgelopen zomer kon de eerste opbrengst (32 kroppen sla en 20 boeketjes bloemen) naar de voedselbank gebracht worden.

Momenteel willen ze twee dingen verbeteren: enerzijds over een zo groot mogelijk deel van het jaar produceren en leveren en anderzijds meerdere producten tegelijk leveren bijvoorbeeld die gecombineerd kunnen worden in een salade of een groter deel van de schijf van vijf vertegenwoordigen.

Gerard gaf aan dat hij op diverse gebieden hulp kan gebruiken c.q. hard nodig is. Wil je meer weten hierover of kun en wil je concreet de helpende hand bieden, neem dan contact op met Gerard: gerardvb@xs4all.nl

Tot slot kunnen wij mededelen dat wij ook jongeren gaan benaderen voor een te organiseren Klankbordgroep-bijeenkomst, speciaal voor deze doelgroep. Zij zijn de toekomst van Vaals en kunnen ons helpen en zo mogelijk zelf zich gaan inzetten voor hun toekomst in de gemeente Vaals.

Wilt u reageren naar aanleiding van dit verslag, neem dan met ons contact op via ons e-mail adres: info@vaalsverbindt.eu

Comments are closed.