A8E04DCC-F932-4B4F-B527-721E5D8657B3

Vaals Verbind(t) ontvangt landelijke subsidie

Subsidieaanvraag Programma SAMEN!

Wij zijn bijzonder trots op de ‘gewonnen’ subsidie van het VSB-fonds.

Met het ‘Programma SAMEN!’ van VSB Fonds worden bewonersinitiatieven ondersteund die gericht zijn op het versterken van sociale verbinding in wijk, dorp en stad. Een functie die niet door de gemeente zelf of door een professionele instelling op die manier ingevuld zou kunnen worden. Het bewonersinitiatief ‘Vaals Verbindt’ heeft een subsidieaanvraag ingediend om een impuls te kunnen geven aan het versterken van de verbondenheid in de Vaalser gemeenschap. Het initiatief moet de creatieve en verbindende kracht van de Vaalser samenleving activeren en samen met de burgers van Vaals omzetten in daad- en doekracht. Met de subsidie kan extra uitvoeringskracht ingezet worden, kunnen plannen strakker uitgevoerd worden en wordt het netwerk steviger uitgebouwd.

‘Vaals Verbindt’ uniek voorbeeld

Uit de 44 inzendingen zijn 7 initiatieven geselecteerd waarvan ‘Vaals Verbindt’ als enige Limburgse deelnemer. Hierdoor wordt een subsidie van € 30.000 beschikbaar gesteld in zowel 2023 alsook 2024.

Een prachtig resultaat om onze daadkracht nog beter te kunnen inzetten in de Vaalser gemeenschap, samen met de gemeente Vaals, de Woningstichting Krijtland en natuurlijk de burgers van Vaals.

Voor een uitgebreider verslag klik hier.

Comments are closed.