Actueel Nieuws Vaals Verbind(t)

De laatste tijd zijn er veel ontwikkelingen geweest. Deze kunt u onderstaand lezen. Wij informeren u over: Bestuurssamenstelling Vaals Verbind(t), Klankbordgroep(bijeenkomst), Inspiratiesessie gemeente Vaals en project #We are Vaals. Mocht u interesse hebben hierop te reageren, dan nodigen wij u graag uit dit te doen via ons e-mail adres: info@vaalsverbindt.eu

Door het vertrek van onze voorzitter Susanne Scheepers, die benoemd is tot burgemeester van de gemeente Simpelveld-Bocholtz en onze penningmeester Ronald Volders is de samenstelling van het bestuur gewijzigd.

Onze secretaris René Deckers is de nieuwe voorzitter van Vaals Verbind(t). Hij wordt daarin bijgestaan door bestuurslid en vice voorzitter Rob Schaap. Maartje Schut is penningmeester en Vivian Wouters algemeen bestuurslid. Heeft u belangstelling om ons bestuur te versterken en mee te bouwen aan de verbinding van alle inwoners van Vaals, neem dan contact met ons op, we gaan graag met u in gesprek. 

Op donderdag 9 november vond de eerste klankbordgroep bijeenkomst plaats. Maar liefst 25 enthousiaste inwoners hadden zich aangemeld. In een prettige en ontspannen sfeer werden de aanwezigen geïnformeerd over de activiteiten van Vaals Verbind(t). Vervolgens konden alle aanwezigen hun ideeën, suggesties en vragen kwijt. Meerdere aanwezigen hebben zich ondertussen aangesloten bij onze activiteiten en projecten. Deze zeer geslaagde bijeenkomst wordt voortaan elk kwartaal georganiseerd. De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland op donderdag 18 januari 2024 om 19.00 uur. Nadere informatie over de locatie en de invulling volgt, u bent alvast van harte uitgenodigd.

Op 20 november vond een, door de gemeente Vaals georganiseerde, inspiratiesessie plaats in de Kopermolen te Vaals. Burgemeester Harry Leunessen lichtte in zijn presentatie de vastgestelde transitiepaden nogmaals toe en voorzitter René Deckers van de stichting Vaals Verbind(t) gaf o.a. inzicht in de stand van zaken v.w.b. diverse burgerinitiatieven, die Vaals Verbind(t) ondersteunt.  Tenslotte was er ruimte voor inwoners van Vaals om hun eigen initiatieven te presenteren. Diverse burgers maakten hiervan gebruik en maakten ook hun ’vraag om hulp’ hierbij kenbaar. Al met al een zeer inspirerende bijeenkomst die vele nieuwe verbindingen heeft gelegd.

Een van onze actuele projecten is het videoproject #WeAreVaals. Iyad, een Syrische inwoner van Vaals, maakt met onze ondersteuning een videodocumentaire over alle 72 nationaliteiten die in Vaals wonen. Hij zal hiervoor de komende maanden korte interviews maken met zoveel mogelijk verschillende nationaliteiten. Deze interviews vormen uiteindelijk een documentaire die de veelzijdigheid van Vaals in beeld brengt. Bent u niet van Nederlandse komaf of kent u iemand van buitenlandse komaf en wilt u zelf of degene die u kent meewerken aan dit project? Neem dan contact op met ons bestuurslid Rob Schaap (e-mail:robschaap@vaalsverbindt.eu), hij begeleidt Iyad en brengt u graag met hem in contact!

Comments are closed.